Wednesday, March 20, 2019

Diamant Divas - Moederliefde en jou rol as vrou

Vandag se program handel oor dinge wat regtig elke vrouehart raak, of jy nou enkellopende, getroud of geskei is. Jou vrouwees is baie nou verbind met hierdie rol in jou lewe. Vir baie vroue is dit die spilpunt van hul vrouwees en voel hulle hulle het gefaal as vrou as hulle nie kinders kan baar nie.
Dié naweek het ek die SHE-FORCE konferensie in Pretoria bygewoon, en aangesien dit vrouemaand is is hierdie onderwerp meer onder die vergrootglas as ander tye. As vrouens gaan ons gebuk onder baie stigmas, word ons afgebreek eerder as opgebou deur molestering, of aanrading. Die konferensie het net weer benadruk hoe ons na ons self moet kyk, nie vanuit ‘n leuen bril nie maar vanuit ‘n waarheids spieel sodat ons volwaardige ons plek kan in neem.
Dit is dan wanneer ons onsself aan die haarwortels moet optrek en sê
, dit is my tyd. Ek is ‘n krag om mee rekening te hou. As diamante kan ons nie skitter as ons nie al ons rolle onder ‘n lig sit nie. Dit is net wanneer ons in balans wandel dat ons werklik tot ons reg kan kom om te skitter. Een van daardie rolle is moederskap en vandag gaan ons aan met die Restorasie kursus van Amanda Buys waar sy gesels oor moederskap.

MOEDERLIEFDE

Niemand mors met ‘n moeder se liefde nie.  Sy is in diepte opvoedend (“nurturing”), vuriglik beskermend en sal enigiets doen om die veiligheid en welvaart van haar kinders te verseker.
Ingeweef in die vesel van elke moeder se gees, is die instink om die kosbaarhede wat God in haar sorg geplaas het, te beskerm.
Moeders is die verskaffers van lewe, geskape om dit te kan gee, op te voed, te beskerm, en om dit vry te stel op die geskikte tyd om die doelstellings van God te vervul.  Die rol van ‘n moeder is so intens en kragtig, dat die uiteindes van nasies in haar hande lê.
Die vyand werk oortyd om elke gees van moederskap te verdraai en te vernietig onder vroue vandag.
 Open. 12:4 “en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi.  En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het.”
Satan is aan die rondhardloop, soekend om die lewe van enige kind wat dalk ‘n bedreiging vir sy koninkryk mag wees, te vernietig.  Deur die eeue het hy gedurig gepoog om een stap voor Jesus Christus te wees, om Hom af te sny voordat Hy kon opgroei om Sy doel te vervul – die redding van die mensdom.
Vanaf Genesis tot Openbaring tot op hierdie dag is die gees van sluipmoord losgelaat teen kinders – ons hedendaagse messiase wie God gekies het om genesing, bevryding en herstel te bedien in ons huise, omgewings, stede en nasies.
 God het ‘n doel vir elke lewe.  Hy eer diegene wat veg om die behoud van die lewe van hul kinders in die aangesig van werklike struikelblokke, deur ‘n weg vir hulle te baan waar daar geen weg is nie.
 Ons is hier met ‘n doel!  Maak nie saak hoe jy op die oomblik voel nie, jy het ‘n doel.  Jy sal weet of jy daardie doel vervul of nie, deur die vlak van vervulling wat jy ervaar.  Mense wat in die doel vir hul lewe wandel, is opgewonde oor die lewe.  Diegene wat nie in die doel vir hul lewe wandel nie, spandeer hul tyd deur te wonder wat hulle veronderstel is om te doen met hulself of hulle soek vir ‘n maat of enige ander tipe van uitwendige stimulant om die leë plek te vul wat hulle ervaar.
Satan probeer om die kinders te aborteer – dit is nie die lewe van die kind waaragter hy is nie – dit is die doel van God wat in daardie kind belê is wat hy soek.  Hy kom ook in ander vorms – mishandeling, verwaarlosing, gebrek aan dissipline, bendes, dwelms, gebroke huise …. Enigiets wat hom sal help om daardie kind se begeerte om uit te styg tot die vervulling van sy/haar lewensdoel, uit te blus.
 Moeders faal daarin om hul eie waarde raak te sien, terwyl kinders alle hoop vir die toekoms verloor.  “Ek is maar net ‘n ma”, of “Ek is maar net ‘n huisvrou” – hierdie rolle is van alle eer gestroop deur die draak.
Onthou:  Jou rol as ‘n moeder affekteer eindbestemming vêr verby jou persoonlike spasie of huis.  Dit is ‘n moeder wat gewoonlik geestelik die fynste ingestel is op die moontlikhede in haar kind.

OORHEERSENDE MOEDERS

Baie moeders raak gevaarlik geheg aan hul seuns, en verplaas hul huweliksmaat met hul seun.  Hul eie soeke na die verering van mans en vir die liefde en vervulling wat hulle nie van hul maat ontvang nie, dryf hulle tot onmanlike verhoudings met hul seuns.  Dit is buite God se orde.  Seuns is nie geskape om die gaping te vul wat jy besluit het jou maat nie kan doen nie.  
Kinders is nie onderhandelingsgereedskap en instrumente van manipulasie om in bevlieging teen te kom, te beledig, te bind of die man in jou lewe mee af te weer nie.  Hulle is klein mensies wat in die lewe kom, gelaai met doel en eindelose moontlikhede wat nie verdraai mag word nie.
Moeders, wees lewende Nuwe Testamentiese voorbeelde van die tipe persoon wat jy graag sal wil hê jou kinders moet wees.  Spreek wysheid in jou kinders in.  Help jou kinders om in te skakel in die eindelose moontlikhede binne hulself a.g.v. die krag van God wat aan die werk is binne hulle.  Wees soos Jesus in jou huis.  Gee aan jou seun die manlike bevestiging wat hy nodig het ten einde ‘n man te kan wees en laat jou dogter grootword, bevestig as vrou, wetende dat sy verdien om behoorlik liefgehê te word.
Dit stel ‘n seun in staat om “agter te laat en aan te kleef” en ‘n dogter, om die konsep van in eenheid met haar man te wandel, aan te gryp.  Dit bou soliede manne en vroue wat hul doel sal vervul en die wêreld se eindbestemming sal uitwerk.

 ‘N MOEDER SE ROL

 • Om die lewe van haar kinders te behou. • Om hulle daarvan te weerhou om deur die draak verslind te word. • Om doel in te bou. • Om te blaas op die kole van daardie klein mensies se gees totdat hul handjies self uitreik na God.  • Om die seëning te verseker. • Om hul erflating te bewaak. • Om hulle vry te stel om pilare van eindbestemming te word.
Moederskap is ‘n kosbare roeping van God.  Dit het ‘n seisoen.  Geniet die identiteit van moederskap.  God het jou met ‘n doel gekies vir ‘n tyd soos hierdie.

Dit is tyd vir ‘n breek, ek hoop julle luister regtig en neem in hierdie waardevolle raad. Jou kind of kinders se toekoms mag daarvan afhang. Op die ou einde, wil jy as moeder, kinders ontwikkel om volwaardige hul plek in die samelewing vol te staan as volwasse, en gebalanseerde mense.
Wanneer ons terug kom kyk ons na ons huise. Weereens, indien jy enkelopend is beteken dit nie dit is nie op jou van toepassing nie. Juis nou is dit belangriker dat jou huis die veilige hawe sal wees wat jou kinders nodig het. Die druk is meer, ek verstaan dit maar dit is belangrik dat jou kinders nogsteeds gebalanseerde lewens lei om hul te bekwaam wanneer hulle weg is van jou.


BOU JOU HUIS

 ‘n Man verlang drie dinge:
 1. Om goed te eet. 2. Om vervul te word op seksuele gebied. 3. Om waardeer te word.
Wat kry ons daaruit?
1. Jy sal liefgehê word. 2. Goed versorg word. 3. Tevrede en vervuld wees.
Jou huis is meer as net jou fisiese huis – dit is jou huishouding.  Dit is die harte van diegene wat jou omring.  Die hart is waar ons almal werklik lewe.  Dit is die wyse waarop elkeen onder jou dak beinvloed word deur jou teenwoordigheid.  Jy het die voorreg om die platform op te stel van hoe elkeen voel – kinders, huweliksmaat, vriende, jyself.  Jou huis reflekteer wie jy is.
SPR. 14:1 “Die wysheid van die vroue bou die huis, maar die sotheid breek dit met eie hande af.”
 Als draai om die vrou van die huis.
 SPR. 21:9 “Dit is beter om op die hoek van ‘n dak te woon as by ‘n twisgierige vrou en ‘n gemeenskaplike huis.”
 SPR. 21:19 Dit is beter om in ‘n woeste land te woon as by ‘n twisgierige vrou en ergernis.
 SPR. 27:15 ‘n Aanhoudende gedrup op die dag van ‘n stortreën en ‘n twisgierige vrou is net eenders.
 SPR. 9:13 Vrou Dwaasheid is onrustig, pure eenvoudigheid en heeltemal onkundig…
 SPR. 12:4 ‘n Deugsame vrou is die kroon van haar man, maar een wat skande maak is soos ‘n verrotting in sy gebeente.
 Dit som dit min of meer op.
‘n Vrou kan kies om die mag wat sy het te gebruik om haar man (of kinders) te maak of te breek.  Sy is sy beskerming.  Die man is geroep om voor die vrou te loop om enige opposisie en gevaar af te weer, maar die vrou is geskape om daardie man te omring en sy hart te beskerm.  Selfs enkel vroue – elke man wat jou pad kruis behoort beter te voel wanneer hy in jou teenwoordigheid is.

WAT IS ‘N HUIS?

 Dit bied beskerming teen die elemente.
 Dit bedek jou ten tye van reën, storms, hitte, koue, sneeu, enigiets wat jou gesondheid kan affekteer.
 Dit hou jou warm in die winter en koel in die somer.  Dit herberg al jou besittings en hou dit veilig.
 Dit bied aan jou veilige grense en konsekwensie – jy keer elke dag terug na dieselfde plek.
 Dit bied toegang aan ander, omdat mense weet waar om jou te vind.
 Dit bied aan jou ‘n plek om te eet, te rus en jouself te reinig.
 Bou ‘n huis vir sy hart en die harte van jou kinders.  As ‘n vrou, ‘n goddelike vrou, behoort die man in jou lewe te voel dat sy hart, sy geheime en sy emosies veilig is by jou.  Jy behoort sy hawe van konsekwensie te wees, die een wat altyd daar is, en die een op wie hy altyd kan reken.  
 Hy weet wat om van jou te verwag, omdat jou karakter so sterk en vas is.  Hy behoort toegang te hê tot jou hart, jou sagtheid, jou herversekerings en jou raad te alle tye, en omgekeerd.  Jy behoort vir hom ‘n oase te wees.  Hy moet verfris word in jou teenwoordigheid.  Niks kan hom meer vreugde of pyn bring deurdat hy verwelkom of verwerp word deur die vrou na wie sy verlange is nie.
Hoogl. 4: 9, 10 U het my hart gesteel, my suster-bruid, u het my hart gesteel met een straal van u oë, met een kettinkie van u halssieraad.  Hoe skoon is u liefde, my suster-bruid, hoeveel beter is u liefde as wyn en die geur van u salf as al die speserye! 


DIE FONDASIE

 ‘n Huis is nie ‘n huis totdat die vroulike aanraking daar gekom het nie.  Om ‘n goeie, soliede huis te bou waarin ‘n man tuis kan voel, moet daar begin word met ‘n gesonde fondament van VERTROUE.
 Maagdelikheid op die huweliksnag lê ‘n sterk fondament om mee te begin.  Haar “fontein” is slegs vir haar man (Spreuke 5).  ‘n Man het nodig om te weet hy kan sy vrou vertrou – om sy hart, sy drome en sy geheime by haar te kan versteek.
 DIE RAAMWERK
 Verstandigheid sal ‘n huis ferm hou, maak nie saak wat tussen die mure plaasvind nie.
 SPR. 19:14 Huis en goed is ‘n erfenis van die vaders, maar ‘n verstandige vrou is van die Here.
 SPR. 12:23 ‘n Skrander (verstandige) mens (vrou) verberg sy kennis, maar die hart van die dwase roep hulle sotheid uit.
 SPR. 13:16 Elke skrandere (verstandige) handel met kennis, maar die dwaas strooi sotheid rond.
 Wysheid en verstandigheid loop hand aan hand.  Verstandigheid is die raamwerk, wysheid is die dak.
SPR. 8:12 Ek, Wysheid, is vertroud met die skranderheid (verstandigheid), en ek vind kennis van regte oorleg.
Dit is God se doelstellings wat die sement is wat die hele huis staande hou.  Dit is ons verhouding met Hom wat ons toerus met ware wysheid.
 SPR. 9:10 Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here, en kennis van die Heilige is verstand.
 Daar is iets spesiaals aan ‘n vrou wat die kuns bemeester het om haar man saggies te begelei om rede in te sien en om wyse besluite te neem vir haar huis.  Die kuns is nie manipulasie nie.  Dit gaan daaroor om begrip van ‘n onderwerp te besit en die paslike tegniek van toegeeflikheid.
SPR. 9:1 Die Wysheid het haar huis gebou, haar sewe pilare uitgekap.
Wysheid hou die huis in orde en bedek dit van alle magte wat dreig om dit te vernietig.  Wat is die sewe pilare wat dit in staat stel om die storms van die lewe te trotseer en verhoudings te beskerm?
1. Verstandigheid. 2. Kennis. 3. Diskresie. 4. Raad. 5. Suiwer oordeel. 6. Begrip. 7. Mag en krag.
PS. 127:1 As die Here die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die Here die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter.

 Ek kan dit nie genoeg onderstreep nie. Standvastigheid in kinders is ‘n belangrike element in hul groot word jare. Kinders kan ‘n egskeiding vinniger verwerk indien daar standvastigheid in die huis is. Ongeag of pappa nie meer daar is nie.Hierdie is dinge wat jy met jouself moet uitklaar. Dissipline is byvoorbeeld iets wat jy sal moet besluit neem. Anders loop jou kind oor jou. Jy, as vrou en ma moet nogsteeds die inisiatief neem en daarby hou.


DIE KRAG VAN ONDERWERPING

Omdat baie vroue maats het wat nie aan God onderworpe is nie, word onderwerping selfs ‘n nog aakliger konsep.  Dit word nie van jou verwag om jou te onderwerp aan mishandeling of ander dinge wat duidelik die Woord van God oortree nie.
Jy moet God vertrou as jou algehele dekking, selfs bokant jou maat of wie ookal jou outoriteit is.  Vir die ongetroude is dit ook van toepassing.  Jou pastoor, vader en werkgewer is jou outoriteite.
Onderwerping is ‘n opdrag aan elkeen, mans en vroue albei.  Totdat ons onderwerping sien as God se opdrag om kwesbaar genoeg te word om te kan ontvang, sal ons nie daarin slaag om herken dat onderwerping ‘n uitnodiging tot seën is nie.
Die woord “onderwerping” is nie sinoniem met “deurmat” nie.  Jou samewerking word benodig in onderwerping.  Jy moet besluit om saam te gaan met die ander persoon – julle het bloot besluit om in ooreenstemming te wandel.
Indien jy jou kan onderwerp aan die outoriteit in jou lewe, selfs wanneer alles in jou skreeu dat hierdie rigting nie die beste keuse is nie, sal God vir diegene in outoriteit die genade gee om hul eie foute raak te sien.  Hulle sal jou meer liefhê omdat jy nie hul foute uitgewys het nie, en hulle sal meer ontvanklik wees vir jou raad volgende keer.
Onderwerping vra dat jy oop sal wees vir rigting, leeggemaak van jou eie idees oor die onderwerp om plek te maak vir ander moontlikhede.
Onderwerping is persoonlik.  Dit is tussen jou, God en jou outoriteit.  Dit is nie ‘n ope forum vir elkeen om hul opinie te gee nie.  Dit sal vir jou makliker wees as dit ‘n private saak is.

TROTS EN SELFREGVERDIGING

Sommige van ons het nodig om ons te onderwerp aan die kennis van wat alreeds in ons harte is voordat ons kan beweeg na die volgende fase van seëning.  Trots sal ons weerhou daarvan om reg te maak met God.  Selfregverdiging sal jou weerhou daarvan om die vloei van God se reinigende en vrymakende krag te ondervind.  Dit is daardie krag wat ons in staat stel om ons te onderwerp aan die wense van mense.
Indien die woorde “ek is jammer, ek was verkeerd” vir jou baie moeilik is om te sê, terwyl “ek het jou mos gesê” baie maklik kom, moet jy die toestand van jou hart ondersoek.  Dit is heel moontlik nie ryp vir onderwerping en die seëninge wat daarmee saamkom nie.
Jer. 17: 9, 10 Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?  Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge.
Deut. 8:2 En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie.
Onderwerping is nie alleen ‘n toets van ons liefde vir Hom nie; dit is ‘n toets van ons krag.  Soms is dit moeilik om te onderwerp – maar dit moet altyd vrywillig wees.  God sal ons nooit dwing om iets te doen nie.  Hy het aan elkeen van ons ‘n vrye wil gegee.

BEVESTIGING

Wanneer God ‘n woord aan ‘n vrou gee, sal Hy dit bevestig in die gees van die persoon wat in outoriteit is oor haar.  Soms kan dit ‘n tydjie neem voordat die boodskap deurkom na jou outoriteitsfiguur, maar dit beteken nie dat hulle nie van God kan hoor nie.  Dit mag ‘n geval van tydsberekening wees.  
 Miskien is God besig om hom te gebruik om jou spoed te breek totdat dit werklik tyd is om met die plan te beweeg wat Hy aan jou gegee het.  God sal altyd ‘n vrou rugsteun wanneer Hy haar ‘n woord gegee het om te spreek.  Vroue behoort te bid vir die sensitiwiteit van hul mans vir die Gees van God.
Die Here is heeltemal in staat om die man in jou lewe onder arres te plaas indien hy God se beweging in jou lewe verhinder deur sy aksies of woorde van ongeloof.  Dit is nie jou werk om hom te oortuig van wat God gesê het, of afbrekend met hom te praat wanneer hy dit nie verstaan nie.  Dit is nie nodig om aan hom te vertel dat hy gered moet word of geestelik moet verdiep nie.  Indien God met jou gepraat het, is Hy heeltemal in staat om op te volg op Sy eie Woord en om te doen wat ookal nodig is om daardie man in ooreenstemming te bring terwyl Hy terselfdertyd Sy Woord in vervulling bring.  Jy moet slegs in die regte gesindheid bly en toelaat dat God die situasie vir jou oplos.  Om voor daardie man se samestemming uit te beweeg, sal jou in ‘n posisie plaas van misleiding en allerhande ander soorte probleme.
Wanneer God vir jou sê om te praat, het Hy geen probleem om jou uitvoerder te wees nie.  Dit sal nie vir jou nodig wees om jou pad oop te beveel nie.

VROUE STILBLY IN DIE KERK?

1 Kor. 14: 33-35 …want God is nie ‘n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges.  Julle vroue moet in die gemeentes swyg; want dit is nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê. 
1 Tim 2: 11-14 Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid.  Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou.  Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva.  En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom.
Nou, dames, kalmeer!  Ek maak gereed om hierdie saak vir julle op te los.  Laat ons kyk na die konteks van Paulus se stelling.  
Hy het so pas die Korinthiër-kerk ‘n skrobbering gegee oor ordelike gedrag gedurende hul dienste.  Hy het gevind dat almal deurmekaar praat.  Elkeen het ‘n profesie, ‘n lied, ‘n openbaring, ‘n taal of uitleg of ‘n opdrag gehad.  Elkeen was so opgewonde oor al hierdie nuwe geestelike gawes en openbarings wat hulle gekry het, dat hulle blatant ongepoets met mekaar was!  Die vroue, wie nie op hierdie punt formeel opgelei was in die sake van die Bybel nie, was baie verheug om uiteindelik ook in hierdie arena toegelaat te word.  Hulle was ook baie opgewonde.
Soos hulle geleer het, het hulle besef dat hulle dinge gehad het om te deel met ook baie vrae.  Daarby was baie van die vroue vir die mans ‘n uitdaging in hul strewe om te gryp na hierdie nuwe inligting.  Hou in gedagte dat in die Korinthiese gemeenskap, vroue nie toegelaat is om mans in die openbaar te konfronteer nie.  Nou, uiteindelik, was hulle vry.  Maar diegene wat nog nuut was in die geloof het dit ontstemmend gevind om te sien hoedat vroue vrae vra en sommige van die lerings bevraagteken het.  Daarom het Paulus die vroue gemaan om hierdie vrae tuis te vra en om nie misbruik te maak van hul nuwe vryheid nie – en dus nie ‘n konsternasie te veroorsaak onder diegene wat nog nie gegrondves was in die geloof nie.
Wat betref die tweede gedeelte, moet ek weereens verduidelik dat Paulus gepraat het oor ‘n sekere kerk wat ‘n klomp moeilikheid gehad het.  Die Efesiese kerk het ‘n probleem gehad met ‘n invloei van valse leraars.  Die vroue van die kerk was blykbaar die meeste kwesbaar vir hierdie vals leringe, omdat hulle nog nie genoeg Bybelkennis gehad het om die waarheid te kon onderskei nie.  Op hierdie punt was hulle nog almal baba-Christene wat nog nie die voorreg gehad het om die Skrifte te bestudeer nie.  Tog, hier was hulle besig om diegene wat vir jare die Woord bestudeer het, (en in sommige gevalle valse leraars voorgehou en openbarings wat foutief was), te betwis!  Die manne het ‘n hupstoot gehad (weerspieëling van die orde van die skepping – Adam eerste, dan Eva, wat mislei is).  Die vroue moes stil sit en leer van diegene wat gekwalifiseer was om hulle te leer sonder om te bevraagteken wat hulle hoor.  ‘n Klein bietjie kennis kan gevaarlik wees.  Hierdie vroue het nodig gehad om die volle waarheid te verkry tesame met begrip, ondervinding en Christen volwassenheid.  Die woord “stil” hier in die Grieks beteken ‘n gesindheid van stilheid en weerhouding.  
‘n Ander woord word gebruik om algehele stilte te beskryf.  Hierdie vroue het ook blykbaar ‘n probleem gehad i.v.m. onbehoorlike kleredrag.  Hierdie was ‘n situasie waar die misbruik van nuwe vryheid oorvloedig was en dit moes gekorrigeer word.  Dit het toenemend ‘n probleem geword soos wat kerke ontspring het, en het veroorsaak dat dit ‘n algehele mandaat geword het onder die vroue oral.  Daarom het Paulus aan Timoteus instruksies gegee om nie enige vroue in leierskap te plaas nie, a.g.v. hul onervarenheid en vatbaarheid vir misleiding.
Almal het gegryp na leierskap posisies in die Efesiese kerk, dus het Paulus die moeite gedoen om die vereistes neer te lê vir almal, oral.  Gebaseer op hul gedrag, het hy dit baie duidelik gemaak – selfs aan die mans – dat Christelike volwassenheid, ‘n suiwer morele karakter en ‘n suiwer en foutlose lewe gekoppel aan geloof en ‘n suiwer doktrine,  vereistes was wat nie onderhandelbaar was nie.
Paulus het op geen manier gesê dat vroue nie toegelaat word om in die kerk te praat nie.  Hoe kon hy, wanneer hy vroeër in dieselfde brief aan die Korinthiërs, opdragte gee vir openbare aanbidding en waar hy die saak van vroue wat profeteer en aanbid in die openbaar, aanspreek?
1 Kor. 11: 5, 6, 10 …maar elke vrou wat bid of profeteer met onbedekte hoof, doen haar hoof oneer aan; want dit is een en dieselfde asof haar hoof geskeer is.  Want as ‘n vrou se hoof nie bedek is nie, laat sy dan ook haar hare afsny; maar as dit vir ‘n vrou lelik is om haar hare af te skeer, laat sy haar hoof bedek. Daarom moet die vrou ‘n aanduiding van gesag op die hoof hê ter wille van die engele. 
Laat ons dit erken – sy was nie besig om oor haarself te profeteer nie.  So vertel jy my wat gaan hier aan?  Gee Paulus werklik hier opdrag dat vroue hul hoofde moet bedek as ‘n teken dat hulle onder outoriteit is wanneer hulle bid en profeteer in die openbaar, en draai hy dan om en verbied hulle om in die kerk te praat?  Ek dink nie so nie!  Paulus het te veel vroue geken wat aansienlike posisies in die kerke beklee het om hierdie soort houding te kon inneem.  
Indien hierdie vroue enigiets onverantwoordelik sou doen, moes hulle wisselwerking uitoefen en verwys word na mans sowel as na vroue.  Ons weet dat Priscilla, tesame met haar man Akwila, vir Apollos geleer het.  Phoebe was ‘n diakones.  Maria, Triphena en Tryphosa het hard gewerk vir die Here.  Euodia en Syntiche het sy aan sy met Paulus gewerk en gestry vir die geloof.  
Die punt wat ek hier maak is dat al hierdie vroue in leierskap onderworpe was aan ‘n sigbare outoriteit.  Hulle het nie sommer in die lug gehang, of sonder dekking gaan bedien nie.  Self is ek ook onder die outoriteit van my pastoor wanneer ek reis en as spreker optree.  Om sonder dekking uit te gaan, is gevaarlik.  Wanneer ek ‘n deurbraak maak in geestelike begrip in ‘n sekere area, toets ek dit met my pastoor, my man en ander volwasse manne in Christus om seker te maak dat ek die begrip ontvang het in balans en harmonie met die Skrif.  Ek maak seker en weer dubbeld seker voordat ek wegspring om die Woord te lewer, maak nie saak hoe wonderlik dit vir my klink nie.  Onthou, vroue is die persone wat die slang gekies het as eerste teiken vir misleiding, a.g.v. die mag van invloed waaroor ons beskik.  Onthou wanneer God Debora aangestel het rigter oor Israel?  Sy was steeds ‘n vrou in onderwerping.  Maar dit bring ‘n ander interessante punt na vore.  Sal God ‘n vrou aanstel as leier van ‘n nasie en dan vroue belet om in die kerk te praat?  Dit sou darem ‘n te groot weerspreking wees.  Nee, te veel het God al aan vroue Woord gegee om af te lewer, te veel wonderlike openbarings om te deel, om hulle nou te onderwerp aan stilte.
Ek moet hier tussenin werp dat vroue alles kan lewer wat God aan hulle gegee het om te lewer, terwyl hulle steeds hul vroulikheid behou.  Ons hoef nie “aan te trek soos mans” om sodoende te voel ons moet soos mans wees wanneer ons opstaan om ‘n boodskap te lewer nie.  Ons het ons eie unieke manier om dinge op te dien wat hoogs effektief is.  Dit is nie nodig dat jy voel dat jy ‘n man “onder die stof moet preek” nie, of selfs moet preek soos ‘n man nie.  Jy moet bloot die Woord bring.  Wanneer die kos goed is, sal die mense eet.  Hierin kan niemand aanstoot neem nie.  Paulus het aan die einde van die dag bloot gesê dat dit noodsaaklik is dat vroue bly onder die beskermende dekking van outoriteit, selfs in hierdie area.  So laat ons nie onduidelike begrip, of, in sommige gevalle, opgeblase ego’s, blameer op Paulus nie.  
Dit is dieselfde Paulus wat gesê het daar is nie man of vrou, Griek of Jood nie, reg?  Vroue was vry om die Liggaam te stig met die gawes wat God aan hulle geskenk het, maar op ‘n ordelike wyse.  Terselfdertyd moes hulle nie die mans in die openbaar uitdaag of ander leer terwyl hulle self nog nie genoeg kennis opgedoen het om ‘n effektiewe taak te kon verrig nie.  Daar is ‘n tyd en ‘n plek vir alles ten einde die vrede te bewaar.

SO, WANNEER MOET JY STIL WEES?

Wanneer jy van ‘n man verskil in ‘n openbare situasie, of wanneer jou meningsverskil daardie man kwesbaar maak in die teenwoordigheid van sy portuurgroep of familie.  Dit is van toepassing op almal, man of vrou.  Daar is egter steeds niks meer afbrekend en pateties as wanneer ‘n vrou ‘n man in die openbaar verneder nie.  Niemand hou daarvan om ‘n man onder pantoffelregering te sien, of dat ‘n man verneder word deur ‘n vrou te midde van ‘n ander nie.
Jy kan nie vroulik wees in hierdie wêreld as jy nie heeltemal verstaan hoe jy werklik deur God gedek word nie.  Dan sal jy nie langer reageer op mense nie, maar gehoor gee aan Sy stem.  Jy moet die kuns bemeester van tydsberekening, spraak, stemtoon (stembuiging), beweging – noem dit!  Dit alles speel ‘n rol in die grondvlakbesluit in ‘n situasie.
Heb. 13:17 Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtende nie; want dit is vir julle nie nuttig nie. 
Onthou net:  Wanneer jy in onderwerping wandel, sal die persoon wie jou dekking is, verantwoordelik gehou word vir jou.  Indien jy uitstap onder daardie dekking, is jy die een wat gaan nat word!
Miskien was jy vir ‘n lang tyd gewoond daaraan om dinge op jou manier te doen, en alhoewel jy moeg daarvoor is, is die gedagte om te laat gaan, nogal vreesaanjaend.  Maar jy sal moet laat gaan.  Los die leisels.  
Laat gaan die gedagte dat jy alles in jou wêreld moet beheer anders sal niks gebeur nie.  Laat gaan die konsep dat jy taai moet wees ten einde respek en invloed by mense te verdien.  Dit is bloot net nie waar nie!  Jy mag jou eie sagte, warm, wyse, vroulike self wees en nog steeds alles gedoen kry.  Doen ‘n beroep op die hart van die een in outoriteit – moenie eis nie.
Die frase “die hoof van die vrou is die man”, gaan nie oor heerskappy nie.  Dit is bloot ‘n aanduiding dat die man die bron van die vrou moet wees.  Die vrou is uit die man geneem, die bron van haar bestaan, net soos die man uit Christus is en Christus is uit God.  Outoriteit vereis verantwoordelikheid.  Dit is die grens wat die persoon in outoriteit dwing om goeie keuses te maak vir almal wat betrokke is by hom.  Outoriteit laat dinge glad verloop.  Onderwerping laat dit selfs nog gladder verloop.  Dit is nie ‘n geval van minderwaardig versus meerderwaardig nie; dit is bloot ‘n geval van orde en funksionering.  Onderwerping is wedersydse toewyding en samewerking om die groter oplossing te bereik.
 Efes. 5:21 …en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God.

Dit is nodig dat ons werklik verstaan wat die woord sê en dit leef voordat ons rebelleer. Dit is nodig dat jy werklik ‘n studie gaan doen en dit uitklaar met jouself voordat jy sommer net die boodskap afskiet.
Ek verstaan heeltemal dat jy in opstand wil kom hieroor, maar soos wat sy gesê het, bedaar eers, raak kalm en lees. Laat toe dat die Gees jou leer wat daar staan en doen dan dit wat aan jou geopenbaar word. Toets die Here daarin.
Jy het nou die tyd om hierdie dinge uit te klaar voordat jy weer ‘n ongesonde verhouding betree. Wees waaksaam en nugter sodat jy ook in hierdie gebied God se seen kan ontvang en ‘n gesonde lewe kan lei.Tot ‘n volgende keer, mooi loop diamante.
 Liewe Hemelse Vader, dankie dat U my dekking is.  Soos wat ek rus in U sorg, help my om my geloof gefokus te hou op U en nie op die swakheid van die arm van vlees nie.  Soos my kennis van U groei, versterk my kapasiteit om toe te gee aan outoriteit, en gedurig in gedagte te hou dat ek my eintlik daardeur aan U onderwerp.  Wanneer ek in die versoeking kom om my eie pad te gaan en my eie ding te doen, wanneer ek sake in my eie hande wil neem, skenk my ‘n openbaring van U op die Troon, steeds in beheer van elke area van my lewe.  Help my om te rus in die kennis van U sorg vir my.  Vermeerder my vertroue in U sodat my val gebreek kan word wanneer ander my in die steek laat.  Soos ek na U kyk as my agterhoede om my rigting te gee oor wanneer ek moet praat en wanneer ek moet stilbly, kom asseblief vir my na vore.En in tye wanneer ek moet stilbly en vrede kry, skenk my ‘n besoek van U Gees om my vrese te kalmeer.
Here, ek wil graag die vrou wees wat U my geroep het om te wees, geheel en al beskikbaar en ondergeskik aan U, aan U instruksies, vir die voltooiing van U doel en U uiteindelike glorie.  Here, hier is ek, ‘n leë kruik.  Kom en vul my met Uself terwyl ek my alles aan U oorgee.
In Jesus se Naam, AMEN.

 
OM die kursus af te laai, besoek Kanaan Bediening hier


ELAN GLOBAL RADIO
Die Stasie Vir Passievolle Mense
Die program vir die enkellopend waarin ons saam gesels oor al die slagysters, vrae, vrese en vreugdes van die enkel lopende.
WOENSDAG at 10h00 SA Time
GESELS MET ONS:
Faceboek: Elan Global Radio Kuier en Klets
Twitter: Elan Global Radio
Instagram: elan_global_radio
WhatsApp: 066 305 3580
Gaan kuier en leer meer van ons, blogg saam en luister saam:


Wednesday, March 13, 2019

Diamant Divas - Terug na die begin deur Amanda Buys


Restorasie vir ons, as enkellopende vrouens, is baie belangrik en dit is die groot doel van hierdie program.
Soms moet ons ons lewe in öenskyn neem en kyk waar ons in pas in die groter prentjie, net om sin te maak van als om ons. ‘n Tyd terug het ek op die bybelstudie van Amanda Buys afgekom te Kanaan Bediening. Ek sal die link op my blog plaas sodat julle dit kan gaan aflaai vir eie studie. Dit is gratis en die kopiereg stel dit dat enige persoon dit mag gebruik maar sonder die oogpunt vir wins.
Omdat ekself ook nog baie vrae het, bestudeer ‘n mens mos maar die skrifte vir die antwoorde. So vir die volgende paar weke gaan ons hierby vashaak. Luister gerus en laat van julle hoor.

Terug na die begin deur Amanda Buys, Kanaan Bediening.

As gevolg van Eva se misleiding, het sekere dinge in die Tuin van Eden verander.  Vanaf daardie dag het sy die pyn van kindergeboorte ervaar, ‘n pyn wat sy vir God aangedoen het die oomblik toe sy haarself vanuit Sy beskermende “baarmoeder” gewring het om in beheer te kom van haar eie bestemming.
Niemand se posisie in die tuin het verander nie.  Die man was daarvoor verantwoordelik om die vrou te bedek en te lei reeds vanaf die begin.
Maar nou bevind enige vrou, getroud of enkel, haar gedurig in die posisie om die man te probeer buig na haar wil.  Sy sal strewe om totale vervulling van die man te kry, om algehele bevestiging van hom te kry, maar sy sal nooit hierdie vervulling bereik nie – omdat geen menslike wese haar vervulling kan wees nie.
Hierdie vloek het veroorsaak dat die hart van die vrou aan die man sê: “Ek wil hê dat jy gewillig moet wees om enigiets vir my te doen, insluitende om ongehoorsaam aan God te wees as dit my sal laat voel dat ek geliefd is, begeer word, waardig en vervuld is.” 
Die val het veroorsaak dat die Godgegewe begeerte in haar hart na haar man, verdraai word na ‘n behoefte aan hom vir al die verkeerde redes.  Die man kan nooit opleef na die gaping wat die val geskep het nie.  Die vrou se oordrewe behoefte na haar man het dus ‘n binding oor haar geword.  Haar begeerte na hom “heers” nou oor haar en kleur al haar besluite soos sy voortdurend daarna strewe om sy liefde te wen in die plek wat vir God Alleen beskore is.
Adam het sy rol as beskermer van Eva geabdikeer.  Hy het willens en wetens gekies om haar te volg in ongehoorsaamheid en nou ervaar hy hoe dit voel wanneer die voorwerp van sy liefde teen hom rebelleer.

Kan ons nie almal daarmee vereenselwig nie? My begeertes word naderhand so groot en neem so baie plek in dat ek eintlik deur manupilasie my sin kry. In die proses val die man in sy posisie as hoof, en dan val jy as vrou.

DIE KLEIN GROEN LEUENTJIE

“Wie het aan julle gesê dat julle naak is?”
Dit is waar dit alles begin het.
Wie het aan jou vertel dat jy jou moet skaam oor wie jy is, vrou?
Wie het aan jou vertel dat jou vroulikheid geen waarde het nie (“second class”)?
Wie het aan jou vertel dat, om jou vroulikheid te omhels, ‘n verlore saak is?
Wie het aan jou vertel dat dit ‘n man se wêreld is?
Hierdie woorde het nooit van God se lippe gekom nie.  Satan het hierdie een klein saadjie geplant en dit het gegroei tot ‘n groot boom wat ‘n groot oes van giftige vrugte dra.
En so het die vrou se suspisie begin – dat die man iets agter sy rug wegsteek wat hy nie vir haar wil gee nie.
Waarom wou God nie hê dat ons soos Hy moet wees en goed en kwaad ken nie?

GOD HET DIT NOOIT GESê NIE!
Dit was Sy bedoeling dat ons Sy seuns en dogters moet wees; dat ons soos Hy sal wees, omdat ons in perfekte verhouding met Hom sou stap en Hom sien soos Hy is (1 Joh. 3:2).  Wat het gebeur?  Hoe het ons ooit beweeg vanuit die tuin na die oorlogsfront?


DIE VROU SE ROL

Eva is aan Adam gegee om hom te help om fokus te behou; om hom ekstra bemoediging van tyd tot tyd te gee.  Hy het iemand nodig gehad om die gapings te vul, die slap drade op te tel en hom bymekaar te hou.  
Hy het ‘n helpmaat nodig gehad, ‘n vennoot – iemand wat spesiaal ontwerp is om hom op elke wyse te komplimenteer.  Hierdie persoon, genoem vrou, sou hom bystaan in sy taak om te onderwerp, orde te handhaaf, te werk en God se skepping te versorg en om vrugbaar te wees en te vermeerder.  Hierdie dinge sou hy nie kon doen sonder haar hulp nie.

“If man is the head, she is the crown.  Man was dust refined, but woman was double refined.”

SATAN SE PLAN

Satan het God se plan vir die man geken en hy moes dit ten alle koste aborteer.  Hy het uit ondervinding geweet dat rebellie die een ding was wat God nie in Sy teenwoordigheid toegelaat het nie.  Hy moes dus ‘n gaping veroorsaak in Adam en Eva se verhouding met God.
Hy het ook geweet dat hy nie die mag van die vrou moes onderskat nie.  Hy het geweet watter effek sy op die man het.  Dit is waarom die vrou sy teiken was.
In plaas daarvan om soos God te word wat goed en kwaad ken, was Adam en Eva nou beskaamd oor hul naaktheid.
Eva het iets anders ontdek:  Wanneer die man beskaamd was, het hy onseker geword.  En wanneer hy onseker is, het hy verdedigend geword en die skuld op haar gepak.  Sy het die vyand geword a.g.v. van sy skaamte en mislukking.  Mislukking was ‘n gewig wat Adam nie kon dra nie.  Dit het hom “ontman” in die teenwoordigheid van Eva.  Omdat hy hom onderwerp het aan die vrou se hand wat die vrug vasgehou het, moes hy nou worstel om haar respek en onderworpenheid te kry vir die res van sy dae.

SATAN SE OORWINNING

Alhoewel hy ook vervloek was, was hy tevrede dat die eerste fase van sy missie afgehandel was.  Hy het daarin geslaag om die man te verlei om sy Godgegewe outoriteit op die aarde te verpand.  
Hy het die verhouding tussen die man en God verbreek, en het gevegslyne getrek tussen man en vrou.  Nou sou hy altyd die vrou as ‘n oop deur hê om by die man te kom.  Hy sal haar invloed, sjarme, tong en haar liggaam gebruik om die man se uiterlike te penetreer.  En hy sou die man teen die vrou gebruik om haar te blameer en outoriteit af te dwing in plaas daarvan om onderwerping te inspireer.  Hy sou die man se verwarring gebruik om dít wat hy eintlik moet beskerm, te laat boet deur te slaan, te verkrag, sleg te sê, ens.
Ons staan almal as getuies van die skade wat gedoen is in die Tuin.  Ons het nou teruggeval op die idee dat “manne is van Mars en vroue van Venus” ten einde ons verskille te verduidelik.  Maar die waarheid is, dit maak nie saak hoe slim die cliché nie, ons is nie van verskillende planete nie!  Ons oorsprong is baie nader:  ons is deel van mekaar met sigbare en onsigbare verskille.  Ons is gemaak om te bevoordeel, en nie om te wedywer nie.  Die eerste stap daartoe, is om ons verskille te verstaan en ons te verheug daarin in plaas daarvan om te blameer en te beskuldig.
God het nie ‘n manswêreld geskape nie.  God se ontwerp vir die wêreld was dat man en vrou moet saamwerk in harmonie, terwyl hulle mekaar opbou en aanmoedig tot goeie werke – nl. ons Godgegewe take op die aarde – dat ander die vrugte in ons lewens sal sien en die eer aan God sal gee.
Ons vroue het dit gemis toe ons daarin gefaal het om ons eie unieke mag te herken.  Instede daarvan het ons gewikkel geraak in ‘n magstryd wat nooit bestaan het vanuit God se oogpunt nie.  Terwyl ons onsself die hele tyd verdedig, verloor ons grondgebied.
Dit is tyd om die bokshandskoene uit te trek en God toe te laat om Sy eerste opdrag aan ons deur te gee – man en vrou beide in mag a.g.v. hul status as komplimentêre maats.
Laat ons weer na Eva kyk.  Ons moet onthou dat die man hulp nodig het om waardevol en magtig te voel.  Manne vaar nie goed sonder vroue nie.  God het vir elkeen van ons spesifieke gawes gegee ten einde ons toe te rus om ‘n spesifieke man se helper te wees.  
Jou gawes mag verskil van dié van ‘n ander sussie, en dit is in orde, omdat sy geskape is om ‘n spesifieke man by te staan.  Dit is hoekom jy moet verstaan dat nie sommer enige man reg is vir jou nie, en andersom.

ONDERSOEK JOU GAWES

1. Invloed:  Eva het Adam beïnvloed om die vrug te eet.  “There are ways to influence a man to bite.” 2. Intuisie:  Die vermoë om geestelik sensitief te wees, om die fyndruk te kan lees in ‘n gegewe situasie. 3. Seksualiteit en reproduktiewe vermoëns:  Hy is soos klei in jou hande.  Ons “bargain” met ons liggame.
Beide die man en die vrou is geskape na die beeld van God – elkeen is uniek geskape om spesifieke dele van God se natuur te benadruk, met die man meer leunend na die verstand van God en die vrou meer leunend tot die hart van God.
 Terwyl dit in gedagte gehou word, moet ons begryp dat die man se hart gedurig soek na dieselfde ding waarna God se hart soek – aanbidding.  Die man se grootste begeerte is na eer; eer wat kom in die vorm van respek en onderwerping.
 God woon te midde van Sy lofprysinge, en dit is duidelik dat intimiteit gebore word uit die aanbiddingsondervinding. Alle skanse word laat sak in die aangesig van bewondering. Alle verdedigings word laat vaar wanneer ons blootgestel word aan die kenmerke van ons geliefdes, en hulle, op hul beurt, reageer deur nader aan ons te kom.  Soos ons lofprysinge opstyg na God, kom Hy af, kom nader en staan gereed om die begeertes van ons harte op ons uit te stort.
Dieselfde ding vind plaas in ons aardse verhoudings.  Soos ons die man laat goed voel oor homself, stort hy meer van homself op ons uit.  Ware intimiteit word gebore uit hierdie soort gemeenskap, en seksuele intimiteit is die hoogste vorm van wedersydse aanbidding.  Dit is die plek van algehele kwesbaarheid en openheid.  
Naak en onbeskaamd; sonder voorgee, word alles blootgestel en uitgeruil, en die twee kom daar uit met ‘n dieper kennis van mekaar, en deel ‘n band sterker as vantevore.  “Love inspires submission and submission inspires more love.  Submission begins with man – Christ loves the Church.”

 WAT IS VROULIKHEID?

Sag, teer, delikaat, sensitief, beskeie, ens.; dit is ook sinoniem met sagmoedigheid: “krag wat onder beheer is”.  Vroulikheid is krag toegedraai in ‘n fluweel handskoen.
Dit is ‘n innerlike kwaliteit wat vloei vanuit ‘n vrou wat haar roeping en haar waarde ken.  Vroulike vroue is sterk vroue, omdat hul invloed diep gevoel word.  Hierdie invloed reik onder die oppervlak omdat dit ingenooi word.  Dit word ingenooi omdat dit aantreklik en nie-bedreigend is.  Die vroulike vrou weet wie sy is en verheug haar daarin om vrou te wees.  Sy laat toe dat dit wie sy van nature is, al die werk vir haar doen.
 Ek hou daarvan om vrou te wees.  Ek hou van alles wat dit omvat.  Dat ek intelligent kan wees, intuitief, skerp in onderskeiding, waardig en sterk, sag en warm; vrygewig met my meegevoel, teer in aanraking; dat ek openlik kan huil; dat ek my gedagte ‘n miljoen keer mag verander, omdat dit ‘n “vroue-ding” is!  Dit is ‘n pragtige ding!

WAT VAN ADAM?

God het vir Adam in ‘n diep slaap geplaas ten einde die vrou te kon maak.  Hy het hom nie wakker gemaak totdat die vrou ‘n volwaardige en afgehandelde werk was nie.
 God wag op jou om ‘n afgehandelde voorwerp van eer te word – een wat in staat is om die instrument te wees wat die man se weë sal verander a.g.v. jou optrede.
 1 Pet. 3:1,2 Net so moet julle, vroue, aan jul eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word as hulle jul reine, godvresende wandel aanskou het.
Hemelse Vader, help ons om terug te gaan na die basiese ten einde te herontdek wat die skoonheid is van wie ons werklik is soos U ons geskape het. Om ons waarde te herontdek in die lig van die feit dat in U oë daar nie manlik of vroulik, Griek of Jood is nie, omdat U ons almal geskape het vir U plesier. U het ons gekoop met die prys van die Bloed van U Seun Jesus, en ons losgemaak om U s’n te wees – ons is mede erfgename met U in Hemelse plekke en ons wandel in heerskappy in hierdie teenwoordige lewe omdat U U liefde op ons uitgestort het. Skenk ons die sekuriteit om te alle tye te onthou wie ons is en Wie s’n ons is.  Skenk ons die vrede om te weet dat ons regte in U verborge is en dat U die Algehele Beskermer en Verdediger van ons saak is. Voltooi die werk wat U in ons begin het. Maak ons waardige instrumente. Voltooi ons volgens U ontwerp. Help ons om te rus in die versekering dat soos ons onsself daaraan toegee om die vroue te wees wat U van ons verlang, sal U ons onderwerping eer deur ons te kroon met U Goddelike guns en sal U ons seën met oorvloedige vervulling en vreugde. In Jesus se Naam, AMEN.
Voordat Hy die man in jou lewe wakker maak, gaan God Sy werk in jou voltooi.  Hy gaan nie die man wakkermaak om net ‘n halfgebakte koekie te ontdek nie!  Hy wil hê dat elke vrou gewortel en gegrondves is in die volle begrip van wie sy bedoel was om te wees voordat sy voor die oë geplaas word van haar eie Adam.  Sy het nodig om toegerus te word om daardie man te inspireer om die man te wees wat hy veronderstel is om te wees.  God weet dat ‘n voltooide vrou ‘n krag is waarmee gereken moet word.  Dit is hoekom daar vyandskap tussen die vrou en die slang is (Gen. 3:15).

Satan het geweet dat ‘n vasberade vrou in staat is om groot skade te doen aan die koninkryk van duisternis, veral as sy agterkom dat enige van haar geliefdes in gevaar verkeer.  Vroue is magtig.  Biddende vroue is die mees gevaarlike wapens op hierdie planeet in Satan se oë!
Dames, laat ons teruggaan na God se oorspronklike ontwerp – dan, en slegs dan, sal ons manne regop sit en aandag skenk en in lyn kom.  Dit hang van ons af, dames!  Terug-na-die-Tuin Beweging!

DIE GODDELIKE ORDE VAN VROUE

Dit is tyd om met oop gemoed te kyk na wat dit ons as vroue kos wanneer ons buite orde is.
 Dit kos ons die dekking en beskerming van ‘n vrymoedige en selfversekerde man.  Dit kos ons die sekuriteit van ons huise en die heelheid van ons kinders.  Dit kos ons die veiligheid van ons gemeenskappe.  Dit kos ons ons persoonlike vrede en vervulling.  Dit kos ons ons gesondheid.

DIE VLOEK 

Gen. 3:16-19 Aan die vrou het Hy gesê:  Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap; met smart sal jy kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers.  En aan die mens het Hy gesê:  Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie – vervloek is die aarde om jou ontwil; met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe.  Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal die plante van die veld eet.  In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem.  Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.
Wat veronderstel was om maklik te wees, sal nou moeilik wees.  Dit wat jou die meeste vreugde moet gee, sal jou ook die meeste pyn gee.  “Kinders baar” het soos die tyd verby gegaan het, al moeiliker geword.  Ons is in oorlog gewikkel met die media, die opvoedingsstelsel, ander kinders wat uit lyn is en invloede van buite wat dit moeilik maak om die verstande en geeste van ons kinders suiwer te hou.
Gen. 3:16 …en na jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers.  As gevolg van die draaipunt van jou hart na jou man (en, by implikasie weg van God) vir waardering, vervulling en bevestiging, sal hy oor jou heers.  Dit is die geval met enigiets of enigiemand waarop vertrou word anders as God vir ons bewustheid van self.  Daardie voorwerp of persoon begin dan ons lewens reël.  Die liefde vir geld, mag, kos, materialisme – noem dit – sal oor jou heers indien jy toelaat dat dit eerste plek in jou lewe neem bo God.
 Dit was presies Eva se dilemma.  Dit is nie slegs die getroude vrou se probleem nie.  Dit affekteer enkel vroue ook.  Onthou:  dit is ‘n algehele vloek.  Alle vroue is daarby ingesluit.  Kyk bietjie hoedat vroue vandag beheer word deur die begeerte om ‘n man te kry, ‘n man te hê en ‘n man te behou.  Hoeveel vroue is tevrede met ongelukkige verhoudings, bloot omdat hulle tot die treurige slotsom gekom het dat om ‘n man te hê, beter is as geen man nie!
 Voor die val het God haar “mannin” benoem.  God is baie uitsoekerig met name.  Na die val, het Adam haar “Eva” benoem.  ‘n Naam is ‘n definisie van wie jy is.  Vandag nog smeek vroue om “benoem” te word deur ‘n man.

NB:  Jy hoef nie te wag dat ‘n man jou definieër vir wie jy is nie.  God het jou alreeds ‘n naam gegee!

Jes. 62:4,5 Jy sal nie meer genoem word Verlatene nie, en jou land sal nie meer genoem word Wildernis nie.  Maar jy sal genoem word:  My welbehae, en jou land:  die getroude; want die Here het ‘n behae in jou, en jou land sal getroud wees.  Want soos ‘n jonkman ‘n jongedogter trou, so sal jou kinders jou trou; en soos die bruidegom bly is oor die bruid, sal jou God oor jou bly wees.
As gevolg van God, is ‘n vrou ‘n volledige vrou, of sy ‘n man het, of nie.  Die Here is ‘n man vir die manlose.  Hy is die Een Wie alles besit waaroor jy ooit kan hoop of droom – die rykste man in die wêreld!
Jes. 54:5 Want jou Maker is jou man; Here van die leërskare is Sy Naam; en die Heilige van Israel is jou Verlosser.  Hy sal die God van die hele aarde genoem word.
As Jesus dan al die vloeke op Hom geneem het aan die kruis, wat is die probleem dan?  Ongelukkig, net omdat Hy die tjek geteken het, beteken nie dat elkeen dit gaan wissel het nie.  ‘n Tjek is net ‘n tjek totdat die ontvanger dit gewissel het. Meer as ooit, het ons vroue wat hulself moor in die werkplek, wat swoeg in die sweet van hul aangesig.  Dit was nie God se oorspronklike plan nie.  Ons liggame was nooit gemaak om blootgestel te word aan sulke intense mate van spanning nie.  Die “supervrou-sindroom” is besig om sy tol op ons te eis in groter en groterwordende golwe, daarom die stygings in vroulike gesondheidsprobleme. Let op waar baie van hierdie probleme voorkom – in die voortplantingsorgane wat ons kinders moet produseer, sowel as die borste wat ons kinders moet voed.
Teen die tyd dat ons klaar “manne” was op kantoor, vind ons dit moeilik om terug te skakel na vrouwees by die huis.  Wanneer ons onsself verloor as vroue en onsself begin forseer om spiere te ontwikkel waarvoor ons nie ontwerp is nie, ly ons interne en verhoudingsisteme daaronder.

LESBIANISME EN FEMINISME

“The feminist movement uses masculine tactics to achieve its agenda.”

Dit is belangrik om ingelig te wees in hierdie area, omdat ons vroue het wat in kerke sit dwarsoor hierdie land wat seer het en stadig doodgaan van binne omdat hulle niemand binne die kerk kan nader vir berading nie.  Hulle vrees veragting en afkeuring van ander Christene terwyl hulle worstel met hul verlangens na ander vroue.
Niemand is verby die hoop van genesing en bevryding nie. Maar jy moet die saad wat die vyand geplant het, kan herken ten einde te weet hoe om dit te ontwortel.
Die eerste feit wat baie mis, is dat lesbianisme gebore is uit ‘n verhoudingsleemte.  Dit is ingebore binne die verlange na liefde, wat buite beheer geraak het.
 Baie vroue het na die oplossing gegryp om mekaar op te soek vir troos, vriendskap en fisiese stimulasie, bloot omdat hulle moeg geword het om dit te probeer maak werk met mans.
Jy moet verstaan dat lesbianisme nie ‘n seksuele saak is nie, maar ‘n emosionele en geestelike een.
 Vroue verbind met mekaar op ‘n baie kragtige wyse a.g.v. hul moederlike vermoëns en instinkte (“nurturing skills”).  Mans verbind nie op hierdie vlak nie; daarom kom die motivering vir homoseksuele gedrag dikwels vanuit ‘n ander oord – dit is gebaseer op visuele stimulasie en sensualiteit.  ‘n Man is in staat om sy seksualiteit te skei van sy emosies, maar ‘n vrou se emosies en seksualiteit is nou aan mekaar verbonde.
Wanneer die mans in ‘n vrou se wêreld haar fisies mishandel of haar nie emosioneel vervul nie, bestaan die gevaar dat die gees van misleiding in haar lewe kan kom.  Daarby sal sy die emosionele vervulling wat sy van ander vroue in haar lewe ontvang verwar as ‘n bron van eros (seksuele) liefde.  Hierdie gevaar groei na realiteit indien die vrou nie bewus is van die feit dat geen man of vrou haar ooit heeltemal emosioneel kan vervul nie.  Slegs God kan dit doen.
Vroue wat onmiddellike bevrediging vir hul verlangens soek, kan ten prooi val van hierdie misleiding, en die gees van lesbianisme kan ‘n greep op hulle kry.  Hierdie is die vroue wat bloot net nie verder wil probeer nie.  Hulle is gevul met pyn en ongeloof en het teruggeval op ongoddelike leefwyses ten einde hulself te troos.

 LESSE UIT DIE LEWE VAN DEBORA

 Rigters 4:4.
 Sy het haar geestelike roeping verstaan.  Sy was ‘n profetes – dit was haar Godgegewe doel.  Dit was die totaliteit van wie sy was.  Daarom, wanneer sy gepraat het, was dit met outoriteit.
Dit het niks te doen gehad met manlik of vroulik nie.  Dit het te doen gehad met ‘n behoefte wat God gehad het om Sy hart en Sy planne aan Sy volk bekend te maak.  Dit was ‘n behoefte wat God geweet het Debora sou kon vervul.
 Debora het ook haar roeping in die natuurlike as vrou verstaan en as vrou vir haar man.  Die Bybel voeg baie duidelik die titel van “vrou van Lappidot” by haar lys van erkennings, wat beteken dat dit betekenisvol was vir God.
 Lappidot beteken “om te skyn”, wat daarvan spreek dat haar man self ‘n welbekende reputasie gehad het.  Tog was hy selfversekerd genoeg om Debora vry te stel om die groot leier te kon wees wat sy was.  Die manier waarop sy die situasie met Barak hanteer het, vertel ons iets van wat in haar huis aangegaan het en die manier waarop sy met haar man verkeer het.  Die teks dui duidelik daarop dat sy haarself as vrou onderwerp het aan haar man.  En sy was geseënd as gevolg daarvan.  Almal het geweet dat omdat haar huis in orde was, hulle haar kon respekteer en volg.
 Die volk sou haar nooit gewilliglik gevolg het as sy uit lyn was nie.  Sy was eerstens huweliksmaat voordat sy rigter was.  Sy was eerstens vrou voordat sy ‘n leier was.  Sy was eerstens onderworpe aan God en dan aan haar man.
 Sommige Christen-vroue is verward hieroor en wonder hoekom hulle mans niks te doen wil hê met God en die kerk nie.  Weet jy hoekom?
Eerstens, geen man sal ooit iets aanhang waarmee hy in kompetisie voel nie.  Indien jy die man in jou lewe laat voel dat hy moet kompeteer met Jesus of jou pastoor, behoort jy dit onmiddellik te bely.  Die teenwoordigheid van God in jou lewe behoort van jou ‘n beter vrou vir daardie man te maak.  Hou op om die pastoor beter te behandel as jou man.  Of jou man gered of ongered is, God hou jou steeds verantwoordelik en aanspreeklik om te dien, lief te hê en te onderwerp aan daardie man (mishandelende situasies uitgesluit).
 Tweedens, geen man gaan ‘n plek besoek waar hy voel al die vroue in beheer is nie.  Mans is van nature herstellers.  Indien daar niks vir hulle is om te herstel nie, beweeg hulle voort in hul soeke na onoorwinde gebiede.
Vir diegene van julle wat versmoord en verhinder voel in jou bediening a.g.v. jou maat, pasop.  God sal nooit jou bediening plaas voor jou sorg vir jou man nie.  Dit is onskriftuurlik.  Dit sal teen Sy Woord gaan, en Hy sal dit nie doen nie.  Moenie vergeet nie, dat deur jou man te dien, is jy ook gehoorsaam aan God.  Jou man word na God getrek deur jou optrede.  Jy is die enigste voorbeeld wat jou maat kry van hoe om te onderwerp aan God.  Die wyse waarop ons onderwerp aan sigbare leierskap, is ‘n goeie aanduiding van hoe ons sal toegee aan onsigbare outoriteit.
Derdens, het Debora haar posisionele roeping as diensmaagd van God verstaan.  Hierdie is die grootste wenk in hoe om jou vroulikheid in die kantoor te behou – of watter omgewing ookal jou laat voel dat jy in ‘n oorlog vir gelyke regte veg, of slegs vir menslike erkenning.  Debora het haar werk gedoen omdat God so gesê het.  Dit het nie gegaan oor die mans rondom haar nie.  Dit was ‘n Koninkryksroeping en nie haar persoonlike agenda nie.
Efes. 6: 7, 8 …en met moeilikheid die Here dien en nie mense nie, omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy ‘n slaaf is of ‘n vryman.
 Hou op om na die natuurlike man by jou werk te kyk.  Jou identiteit is versteek op ‘n plek veel hoër as die naamplaatjie op jou deur of jou firma se werksbeskrywing.  God het besluit dat jy op drie vlakke sal opereer:
1. In die gees. 2. As vrou. 3. As Sy diensmaagd.
 Jou doel behoort te wees om Sy roeping op jou lewe te vervul en nie wat jy kan kry uit wat jy doen nie.  Jy kan al jou energie daarop spandeer deur te probeer om na jou begeertes te gryp in menslike pogings en dan ‘n lewe van frustrasie leef – oorwerk en nie gewaardeer nie.  Soos wat jy vergeet van die lofprysing van mense, sal God jou ryklik beloon omdat jy ‘n dienskneg-hart ontwikkel het.
Liewe Hemelse Vader, vergewe my vir my misplaaste prioriteite. Vergewe my dat ek my nie verheug het in die vrou wat U my geskape het nie. Vergewe my dat ek die leuen van die wêreld geglo het dat ek minderwaardig is, ‘n stem om te ignoreer, ‘n leë kruik sonder eer. Help my om die waarheid te omhels – dat ek wonderlik geskape is, dat ek ‘n wonderlike werk is, dat my vroulikheid ‘n skat is wat versteek is in hierdie aardse kleipot. Help my om my te verheug in die gawes wat U my gegee het, gawes van invloed en wysheid. Bring na vore die gawes wat U in my geplaas het en maak my ‘n wyse rentmeester van alles wat U in my gees gedeponeer het. Soos ek alle vooropgestelde idees en wêreldse etikette van my aftrek, beklee my met U verlossing, U outoriteit, U waardering van alles wat ek is in U. Leer my om die vrou te wees wat U wil hê ek moet wees. Lei my op die weg wat U graag wil, tot eer en verheerliking van U Naam. In Jesus se Naam, AMEN.
Ek kan net praat vir myself. Wanneer ek terug kyk na my vorige lewe, was die smagting altyd daar net om raak gesien te word. Om ook te voel dat my gevoelens en begeertes belangrik is. My grootste rebellie was vanuit daardie standpunt. Die eie-ek het toe opgestaan, na nog ‘n teleurstellings en het ek gesê tot hier toe en nie verder nie. En ja, ek het my eks sy posisie ontneem deur manupilerend op te tree.

Ek het weggestap van ‘n huwelik omdat ek net nie meer die vervulling gekry het wat ek so desperaat gesoek het nie en in die proses het ons albei ons posisie verloor. Het ons ons koppe in skaamte laat sak en ons naaktheid gesien.
Nou, in retrospek, besef ‘n mens wat jou beheer het en dat jy die heeltyd op die verkeerde plek gesoek het.
Daarom is dit noodsaaklik om dinge nou reg te doen. Nie na selfvervulling te soek nie maar eerder na God en sy wil, dan kom die vervulling. Mag julle ook in jul lewe daardie vervulling ervaar en skitter net waar julle is.
Tot ‘n volgende keer

Mooi loop diamante.  

OM die kursus af te laai, besoek Kanaan Bediening hier


ELAN GLOBAL RADIO
Die Stasie Vir Passievolle Mense
https://www.elanglobalradio.com
Die program vir die enkellopend waarin ons saam gesels oor al die slagysters, vrae, vrese en vreugdes van die enkel lopende.
WOENSDAG at 10h00 SA Time
GESELS MET ONS:
Web: https://www.elanglobalradio.com/
Faceboek: Elan Global Radio Kuier en Klets
Twitter: Elan Global Radio
Instagram: elan_global_radio
WhatsApp: 066 305 3580
Gaan kuier en leer meer van ons, blogg saam en luister saam:
https://www.elanglobalradio.com/
Diamant Divas - Moederliefde en jou rol as vrou

Vandag se program handel oor dinge wat regtig elke vrouehart raak, of jy nou enkellopende, getroud of geskei is. Jou vrouwees is baie nou v...