Posts

Showing posts from August, 2016

Hoe lyk die voetspore wat jy los in mense se lewens?

Image
Ons loop daagliks verskillende paaie, elke pad het sy eie bestemming, verwagtings en eise op ons tyd, intellek en vermoëns. Ons beweeg tussen mense ‘n groot gedeelte van die dag, raak betrokke by groepe, leer almal ken of stoot mense weg na gelang van die situasie. Ons kommunikeer, deel gedagtes, lag, huil en skinder soms oor dié wat in ons wêreld in beweeg asof dit alledaags is sonder om te dink aan die nagevolge; alles het in ‘n meerdere of mindere mate ‘n invloed op ons. Sommige ontmoetings is so vlietend dat ons nie eers die gesig ‘n uur later kan oproep nie.
Maar in al hierdie wandel los ons spore agter, en sonder dat ons bewus is daarvan maak ons ‘n indruk op ‘n ander persoon en hulle op ons en so veroorsaak ons rippel effekte in mekaar se lewens deur die spore wat ons agter laat.
Voetspore is in kort die lewens print wat ons agter laat, en lank nadat ons verby is lê daardie spore nog daar. Sommige spore laat iets moois agter, ander ‘n gal bitter smaak wat mense laat wegdeins …

Book Review: That Miss Hobhouse by John Fisher. The life of a great Feminist.

Image
Portrait by Hugo Naude
I am currently busy with research on the period between 1900 and 1917, and in my quest to understand everyday life I like to read Biographies of people who played major rolls in that time period. I learn about their way of life, customs, weather, etc to get a better understanding of life in South Africa and the devastation we were left with after the concentration camps.
It was no small undertaking but I learn more about my people, the Boer nation, their tenacity and willingness to keep on fighting even though so much was against them. My quest took me to Emily Hobhouse and her significant part in the great turmoil my ancestors had to face and I discovered this book in my library: That Miss Hobhouse by John Fisher.


John Fisher's writing style came right down to the bottom of it all and he stood neutral in all views as he brought the facts to light. There is no great fanfare in his style, just an honesty I felt comfortable with as I read about Ms Hobhouse li…